Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta)
Adamski, (im. zak.:) Klemens (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 28.05.2016 15:23 | last update: 28.05.2016 15:23
Morawski, (im. zak.:) Paweł (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 28.05.2016 15:18 | last update: 28.05.2016 15:18
Rejman, (im. zak.:) Rafał (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 28.05.2016 15:16 | last update: 28.05.2016 15:16
Wiśniewski, (im. zak.:) Hiacynt (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 28.05.2016 15:20 | last update: 28.05.2016 15:20
Ludwik Kałużyński, (im. zak.:) Alipjusz (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 28.05.2016 15:13 | last update: 28.05.2016 15:13
Paweł Zimny, (im. zak.:) Gabriel (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 28.05.2016 15:04 | last update: 28.05.2016 15:04