Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta)
rysunek architektoniczny, Krasnystaw - kościół augustianów, 1834 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01