Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Krasnystaw (św. Franciszek z Asyżu)
Krasnystaw, kościół klasztorny, 1695 - 1717 r.
introduced: 27.10.2014 20:16 | last update: 05.09.2015 18:42
Krasnystaw, Kolegium, szkoła, 1720 r.
introduced: 27.10.2014 20:54 | last update: 05.09.2015 22:18
Krasnystaw, Seminarium, szkoła, 1719 - 1739 r.
introduced: 05.09.2015 22:40 | last update: 05.09.2015 22:40
Krasnystaw, Pałacyk Biskupi, zespół klasztorny, first half of the XVIII cent.
introduced: 05.09.2015 22:26 | last update: 05.09.2015 22:26
Krasnystaw, Wikariat, zespół klasztorny, XVIII century
introduced: 05.09.2015 22:44 | last update: 05.09.2015 22:44