Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Krasnystaw (św. Franciszek z Asyżu)
rysunek architektoniczny, Klasztor pojezuicki, 1830 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny klasztoru pojezuickiego, 1837 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny klasztoru pojezuickiego, 1837 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19