Monastery:
Jezuici, Kroże (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 21.02.2017 19:04 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1607 - 1608 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r. Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kroże

Other name(s): biał. Кражэй [pol. Krażej, ang. Krazhey]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras (kolegium jezuitów / klasztor karmelitów), Kolegijos gatvė 5, Kražiai, 86282, Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] szawelski

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kolegium, ob. ośrodek kultury; kościół rozebrany w 1. poł. XIX w.

Religious order

Name of the order: Jezuici

Full Polish name of the congregation: Towarzystwo Jezusowe

Full Latin name of the congregation: Societas Iesu

Short Latin name: SI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation: 1607 - 1608 r.

Type of foundation: mieszana

Description:

Fundator: bp Melchior Gedroyć sprowadził w 1607 r. jezuitów. Stacja misyjna w l. 1608-1615, rezydencja w l. 1615-1618 i kolegium w l. 1618-1773 (EJ: Kroże);
Jednak wg Wołonczewskiego pierwsi jezuici przybyli dopiero w 1616 r., a głównym fundatorem książę Radziwiłł

 

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Historical region: Żmudź

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: żmudzka

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: kolegium

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Historical region: Żmudź

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: żmudzka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data urzędowa kasaty: 21.07.1773 r.
  • Date of actual dissolution: 1773 r.
  • Description:

   Wg Wołonkiego: po kasacie oddane ks. diecezjalnym, potem karmelitom, potem kapelanom szkoły. Na pocz. XIX w. zaczął niszczeć. 1820 popękało sklepienie kościoła, 1821 r. zamknięty. 1831 r. powstańcy listopadowi zdjęli z wieży dzwony - do przetopu na armaty. 1836 r. nakazano zdjąć dach kościoła, a dachówkę użyto do naprawy dachu klasztoru. Ludność zaczęła rozbierać to, co zostało z kościoła. Dokłądniej, ale nieco inaczej, przedstawia losy Jan Skłodowski.

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Map

Location: exact

Geolocation: 55.6057 22.689 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Skłodowski Jan , Kroże - „Ateny Żmudzkie”, „Bubt młodych duchem”, 2015
Opracowane na podstawie:
 • Wołonczewski Maciej, Biskupstwo żmudzkie, Kraków, 1898, & 193-196, s. 160-164
Strony na temat miejscowości:

Foto

Byłe kolegium oraz śladu po dawnym kościele. 20.06.2008. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kro%C5%BCe#/media/File:Kraziu_kolegija_bursa.jpg [Vytauc at Lithuanian Wikipedia]