Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kroże (Wniebowzięcie NMP)
Ludwik Roszkowski (Jezuici)
introduced: 21.01.2015 14:09 | last update: 21.01.2015 14:09