Architektura

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzepice (św. Jakub ap. (Większy))
Krzepice, klasztor, 1486 - 1521 r.
introduced: 26.08.2015 12:59 | last update: 26.08.2015 12:59
Krzepice, kościół klasztorny, 1357 r.
introduced: 21.08.2015 00:06 | last update: 21.08.2015 00:06