Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzepice (św. Jakub ap. (Większy))
rysunek, Drzwi boczne w kościele Krzepickim, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:09 | last update: 22.04.2014 19:09
rysunek, Drzwi prowadzące z wieży do Kościoła w Krzepicach, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:09 | last update: 22.04.2014 19:09
rysunek, Kościół po Kanonikach regularnych w Krzepicach, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:09 | last update: 22.04.2014 19:09