Monastery:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 19.06.2016 21:17

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  09.08.1292 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Krzeszów

Other name(s): niem. Grüssau, ros. Кшешув [pol. Kszeszuw, ang. Ksheshuv]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Cystersi

Full Polish name of the congregation: Zakon Cystersów

Full Latin name of the congregation: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Short Latin name: OCist

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 09.08.1292 r.

Description:

-W roku 1242 Anna Przemyślidka, wdowa po Henryku II Pobożnym założyła w Krzeszowie parafię benedyktyńską i sprowadziła benedyktynów z Opatowic we wschodnich Czechach. Z niewiadomych przyczyn benedyktyni opuścili Krzeszów w roku 1289. Bolko I Surowy ustanowił w 1292 nową fundację dla cystersów, nadając mu 14 wsi i miasto Lubawka. - cały kompleks składa się z: kościoła klasztornego, klasztoru, ogrodu, kościoła bractwa św. Józefa, domu gościnnego opata oraz budynków pomocniczych. - skrzydła południowe i zachodnie klasztoru zostały wyburzone (zachował się fragment lewego skrzydła kompleksu z gotycką fraternią z ok. poł. XVw.) - obecnie Cystersów w Krzeszowie nie ma, a parafią i kościołem opiekują się księża diecezjalni.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska = Provincia Silesiae

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1810 r.
  • Description:

   -1919 osiedlenie w opactwie benedyktynów przybyłych w 1919 r. z Emaus pod Pragą, - w 1940 r. zarekwirowanie klasztoru przez hitlerowców, (utworzenie obozu dla przesiedlonych), - po II wojnie światowej przekazanie klasztoru polskim benedyktynkom przybyłym ze Lwowa. Duszpasterstwo krzeszowskiej parafii powierzono cystersom.- do 1814 r. trwała likwidacja biblioteki i archiwum (zbiory wywieziono do Wrocławia, część przekazano Legnicy oraz bibliotece ewangelickiej w Kamiennej Górze),

Map

Location: exact

Geolocation: 50.7325 16.0688 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 206 nr 4

Foto

autor: Asmodaeus
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krzesz%C3%B3w_Abbey_Poland.jpg