Muzykalia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP)
2 Offertoria, XIX century
introduced: 11.07.2015 00:05 | last update: 11.07.2015 00:05
2 Offertoria, XIX century
introduced: 01.02.2017 22:20 | last update: 01.02.2017 22:20
2 Regina Caeli, 1. Regina caeli latare 2. Regina caeli latare1. Regina caeli latare 2. Regina caeli latare1. Regina caeli latare 2. Regina caeli latare, second half of the XVIII cent.
introduced: 11.07.2015 01:33 | last update: 11.07.2015 01:33
2 Regina Caeli, 1. Regina caeli latare 2. Regina caeli latare, second half of the XVIII cent.
introduced: 16.02.2017 19:14 | last update: 16.02.2017 19:14
2 Rorate caeli, 1. Rorate caeli de super 2. Rorate caeli de super1. Rorate caeli de super 2. Rorate caeli de super1. Rorate caeli de super 2. Rorate caeli de super1. Rorate caeli de super 2. Rorate caeli de super1. Rorate caeli de super 2. Rorate caeli de super1. Rorate caeli de super 2. Rorate caeli de super, XVIII century
introduced: 11.07.2015 12:34 | last update: 11.07.2015 12:34
2 Rorate Caeli, 1. Rorate coeli de super 2. Rorate coeli de super1. Rorate coeli de super 2. Rorate coeli de super, XIX century
introduced: 11.07.2015 01:33 | last update: 11.07.2015 01:33
2 Rorate Caeli, 1. Rorate coeli de super 2. Rorate coeli de super1. Rorate coeli de super 2. Rorate coeli de super, XIX century
introduced: 11.07.2015 01:33 | last update: 11.07.2015 01:33
2 Rorate Caeli, 1. Rorate coeli de super 2. Rorate coeli de super1. Rorate coeli de super 2. Rorate coeli de super, XIX century
introduced: 11.07.2015 01:33 | last update: 11.07.2015 01:33
2 Rorate Caeli, 1. Rorate coeli de super 2. Rorate coeli de super, XIX century
introduced: 16.02.2017 19:15 | last update: 16.02.2017 19:15
2 Rorate Caeli, 1. Rorate coeli de super 2. Rorate coeli de super, XIX century
introduced: 16.02.2017 19:15 | last update: 16.02.2017 19:15

1 2 3 4 5 6 7 ... 61