Muzykalia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP)
Graduał B-dur, Benigne fac Domine, 1851 r.
introduced: 10.07.2015 22:44 | last update: 10.07.2015 22:44
Graduał B-dur, Benigne fac Domine, first half of the XIX cent.
introduced: 10.07.2015 22:44 | last update: 10.07.2015 22:44
Graduał B-dur, Veni Sancte spiritus, first half of the XIX cent.
introduced: 10.07.2015 22:44 | last update: 10.07.2015 22:44
Graduał C-dur, Omnes de Saba venient, 1857 r.
introduced: 27.10.2014 12:15 | last update: 27.10.2014 12:15
Graduał D-dur, Veni Sancte Spiritus, XIX century
introduced: 11.07.2015 01:33 | last update: 11.07.2015 01:33
Graduał D-dur, Veni Sancte Spiritus, XIX century
introduced: 16.02.2017 19:15 | last update: 16.02.2017 19:15
Graduał G-dur, Confritemini Domino, XIX century
introduced: 10.07.2015 22:44 | last update: 10.07.2015 22:44
Graduał G-dur, O salutaris Hostia, XIX century
introduced: 18.11.2015 19:19 | last update: 18.11.2015 19:19
Graduał in A., Deum omnes agnoscite, first half of the XIX cent.
introduced: 11.07.2015 01:33 | last update: 11.07.2015 01:33
Graduał in A., Deum omnes agnoscite, first half of the XIX cent.
introduced: 16.02.2017 19:14 | last update: 16.02.2017 19:14

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 61