Monastery:
Dominikanie, Krzyczew dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.06.2016 23:59

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Krzyczew

Current name(s): Крычаў [pol. Kryczau, ang. Krychaw]

Other name(s): ang. Krychaw, niem. Krytschau, ros. Кричев [pol. Kriczew, ang. Krichev]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] mohylewski, raj. [rej.] krzyszewski

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: wikariat

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.7093 31.7171 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 406