Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty)
1 Akta działalności religijnej i spraw administracyjno-personalnych klasztoru: kopia dokumentu fundacyjnego z r 1381, pisma biskupa krak, prowincjałów i przeorów w sprawach personalnych, protokoły zeznań w sprawach klasztoru z parafią, akta dotyczące arcy, 1717 - 1863 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Expensa conventus Magno-Xiązniensis P P Augustinianorum, 1808 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Inwentarze kościoła, klasztoru i dóbr kościelnych, 1783 - 1810 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"Iura originalia conventus PP Augustianorum Książnensis": uwierzytelnione kopie i wyciągi z ksiąg grodzkich i ziemskich krakowskich oraz innych urzędów z w XV-XIX, 1801 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"Krótka wiadomość o funduszach klasztoru Wielko-xiąskiego", 1842 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"Liber elemonsinarum censuum nec non aliorum proventorum tam perceptorum quam expensarum", 1 Dochody 1614, 1616, 1618, 1621, 2 Rozchody: 1614, 1616, 1614 - 1621 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Ordynacja dla służących w klasztorze i na folwarku OO Augustynianów, 1808 - 1809 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Regestra expensarum conventuus Magno-Xsiązensis PP Augustinianorum, 1807 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Registra fundationalium et quotidinarum missarum solutarum, 1801 - 1818 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52