Architektura

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty)
Książ Wielki, klasztor, begining of the XVIII cent.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 03.08.2015 11:55
Książ Wielki, kościół klasztorny, XIII/XIV cent.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 03.08.2015 11:55