Druki

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty)
Coram iudicio recolendae memoriae Nicolai de stemmate Jelitarum a Dembowa Gora Dembowski,... episcopi Camenecensis...: Pars 3: De decisoriis processus inter infideles iudaeos diocesis Camenecensis, in materia iudaicae eorum perfidiae...
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
Dissertatio canonico-civilis, de mensoribus, sive agrimensoribus, sive geometris ...
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
Enchiridion hermeneuticae generalis tabularum veteris et novi foederis
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
Ewangelie i epistoły na niedziele, Wielki Post i wszystkie święta rozłożone
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
Głos Pana kruszącego cedry libanskie albo rekollekcye Osobom Zakonnym służące w ktorych obowiązki życia Zakonnego do uwagi, y powinnego zachowania podaią się. Ná dni dziesięć podzielone y powtornie wydane przez X. Marcina Rubczyńskiego S.T.D. Ex-Prowincyała Prowincyi Ruskiey, Zakonu Karmelitańskiego D.O.
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
Głos wołaiącego na Puszczy Augustynianskiey (…) to iest Kazania na wszystkie Niedźiele całego Roku, podczas Seymow, tudźiesz na rożnych mieyscach przed Maiestatem J.K.Mći miane przez WW.OO. Augustynianow Warszawskich przy Kościele Świętego Marcina, zebrane
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
[Homiliae catholicae de sacris arcanis Deiparae et Iosephi]
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
Homilie katolickie czyli wykład Świętych Ewangelij na niedziele i święta napisane po niemiecku przez Xiędza Marcina Königsdorfera, duchownego radzcę króla bawarskiego, dziekana i proboszcza w Lutzingen i miewane do swoich parafian, a teraz dla wygody proboszczów osobliwie wiejskich, na język polski przełożone podług trzeciego poprawnego wydania z roku 1828. Część niedzielna
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
Homilie katolickie czyli wykład Świętych Ewangelij na niedziele i święta napisane po niemiecku przez Xiędza Marcina Königsdorfera, duchownego radzcę króla bawarskiego, dziekana i proboszcza w Lutzingen i miewane do swoich parafian, a teraz dla wygody proboszczów osobliwie wiejskich, na język polski przełożone podług trzeciego poprawnego wydania z roku 1828. Część świąteczna
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29
Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753
introduced: 12.11.2015 09:29 | last update: 12.11.2015 09:29

1 2 3 4