Mobilia

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty)
epitafium, Epitafia rodziny Tęczyńskich, XVI century
introduced: 30.10.2014 21:03 | last update: 30.10.2014 21:03
epitafium, Epitafium bpa P. Myszkowskiego, 1597 r.
introduced: 30.10.2014 21:51 | last update: 30.10.2014 21:51
obraz, Chrzest Chrystusa
introduced: 30.10.2014 22:08 | last update: 30.10.2014 22:08
obraz, Matka Boska Pocieszenia, XVI century
introduced: 30.10.2014 22:06 | last update: 30.10.2014 22:06
ołtarz boczny, Ołtarz boczny, XVIII century
introduced: 30.10.2014 22:05 | last update: 30.10.2014 22:05
ołtarz główny, Ołtarz główny
introduced: 30.10.2014 22:05 | last update: 30.10.2014 22:05
organy, Organy, XVIII century
introduced: 30.10.2014 22:09 | last update: 30.10.2014 22:09
polichromia, Polichromia, 1781 r.
introduced: 30.10.2014 22:02 | last update: 30.10.2014 22:02