Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty)
rysunek architektoniczny, Klasztor augustianów, 1846 r.
introduced: 26.08.2014 19:51 | last update: 26.08.2014 19:51