Mobilia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca)
obraz / Porteret opata Kazimierza Opalińskiego
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 18.02.2015 18:09
obraz / Portret opata Benedykta Gurowskiego
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 18.02.2015 18:14
obraz / Portret opata Franciszka Rogalińskiego
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 18.02.2015 18:15
obraz / Portret opata Jana Gurowskiego
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 18.02.2015 18:16
obraz / Portret opata Jana Seidliza
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 18.02.2015 18:16
obraz / Portret opata Michała Józefa Loki
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 18.02.2015 18:17
Różaniec
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 18.02.2015 18:24
Rzeźba / Święty Wawrzyniec, around 1773
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 18.02.2015 18:46
Alba
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 16.02.2015 11:03
Ambona
introduced: 16.02.2015 11:03 | last update: 16.02.2015 11:03

1 2 3