Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca)
Widawski, (im. zak.:) Piotr (Cystersi)
introduced: 25.04.2015 15:37 | last update: 25.04.2015 15:37
Franciszek Lewandowski, (im. zak.:) Władysław (Cystersi)
introduced: 25.04.2015 11:02 | last update: 13.05.2015 20:35