Monastery:
Kanonicy regularni od pokuty, Kwietki (św. Jan Chrzciciel) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 20.06.2016 22:09

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kwietki

Current name(s): Kvetkai

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Litwa (Republika Litewska ), raj. [rej.] birżański

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół św. Jana Chrzciciela

Religious order

Name of the order: Kanonicy regularni od pokuty

Other accepted Polish names: biali augustyni, cyriacy, markowie (marki), rogacze

Full Polish name of the congregation: Kanonicy regularni od pokuty

Rite: inny

Beginnings

Description:

1772 r:. trzech zakonników, sami kapłani. prowincja litewska, diec. wileńska, woj. wileńskie, wezwanie: Jan Chrzciciel (Tabele, s. 249, tab. 37/12)

1825 r:. dwóch zakonników, sami kapłani. prowincja litewska, diec. wileńska, gub. wileńska) (Gach, Struktury, s. 424, tab. 36/3)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: rezydencja

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 56.1492 25.1387 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 424
  • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 249 nr12