Monastery:
Dominikanie, Latyczów (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 27.06.2016 21:45 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1606 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r. Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Latyczów

Current name(s): Летичів [pol. Łetycziw, ang. Letychiv]

Other name(s): niem. Letytschiw, ang. Letychiv, lit. Letyčivas, ros. Летичев [pol. Leticzew, ang. Letichev]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] chmielnicki, raj. [rej.] latyczowski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1606 r.

Description:

Sprowadzeni przez bpa kamienieckiego P. Wołuckiego. W 1606 r. dostali pozwolenie na utworzenie konwentu, zatwierdzonego w 1607 r. Powierzono im także prowadzenie parafię. W 1641 r. założono nowicjat. W XVIII w. opublikowali Głosy do korony wzywające czyli cuda łaski boskiej przez NMP w różnych potrzebach ludzkich, przy świętym Jej Obrazie Latyczowskim świadczone (EK, 10, 553).

Historical region: Podole

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. podolska

Historical region: Podole

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: kamieniecka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   wg innych danych kasata już w 1831 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 49.3810 27.6178 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Latyczów, Letycziw, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 552-553