Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Latyczów (Wniebowzięcie NMP)
Liber proventuum et expensarum Conventus Laticzoviensis Ordinis Praedicatorum pro anno 1637 – 1648, 1637 - 1648 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
"Registrum Provisionum Fratrum Conventus Laticzoviensis…" 1634 – 1646.; "Regestr Czeladny" klasztoru latyczowskiego OP z lat 1636 – 1648, 1634 - 1648 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Testament Stanisława Sudowskiego sporządzony 30 III 1665 r., w którym zapisuje m. in. OO. Dominikanom w Latyczowie 100 zł. polskich, March 1665
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20