Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Latyczów (Wniebowzięcie NMP)
rysunek, Ruiny zamku Potockich i kościół parafialny podominikański p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii, around 1871 - 1873
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
rysunek, Ruiny zamku Potockich i kościół parafialny podominikański p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii, around 1871 - 1873
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21