Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp)
Abzahlung des von der Stadt Posen dem Lendner Cistercienserkloster schuldigen Kapitals, 1801 - 1823 r.
introduced: 26.11.2014 10:30 | last update: 26.11.2014 10:30
Acta wegen der vom Kloster zu Lende bei Skorzęzin zu erbauenden Windmühle, 1795 - 1797 r.
introduced: 26.11.2014 10:28 | last update: 26.11.2014 10:28
Aleksander, król polski, przenosi termin płatności 100 grzywien ze stacji klasztoru cystersów w Lądzie rocznie należnych Krzysztofowi Taslikowi Nuhorskiemu na czas po 2 latach, 05.05.1505 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Aleksander, król polski, przenosi termin płatności 100 grzywien ze stacji klasztoru cystersów w Lądzie rocznie należnych Krzysztofowi Taslikowi Nuhorskiemu na czas po 2 latach, 05.05.1505 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Aleksander, król polski, przyznaje ponownie Stanisławowi Taslikowi Nuhorskiemu stację klasztoru cystersów w Lądzie, 24.09.1504 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Aleksander, król polski, przyznaje ponownie Stanisławowi Taslikowi Nuhorskiemu stację klasztoru cystersów w Lądzie, 24.09.1504 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Aleksander, król polski, zawiadamia klasztor cystersów w Lądzie, że nadał Krzysztofowi Nuhorskiemu stację z tego klasztoru na lat 4, 10.02.1506 r.
introduced: 12.06.2015 12:36 | last update: 12.06.2015 12:36
Aleksander, król polski, zawiadamia klasztor cystersów w Lądzie, że nadał Krzysztofowi Nuhorskiemu stację z tego klasztoru na lat 4, 02.10.1506 r.
introduced: 12.06.2015 12:42 | last update: 12.06.2015 12:42
Aleksander, król, zezwala K. Nuhorskiemu odstąpić zastawione mu m. Ciężkowice i stację z klasztoru w Lądzie; dobra mają wrócić do skarbu po spłacie długów, 30.06.1530 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Biblia pochodząca z klasztoru, XIV century
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46

1 2 3 4 5 6 7 ... 14