Mobilia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp)
Obraz / Chór zakonny w opactwie Heisterbach
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 15:01
Obraz / Męczeństwo cystersów irlandzkich
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 15:16
Obraz / Modlitwa wieczorna mnichów
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 15:18
Obraz / Sceny ze "Starego testamentu", XVIII century
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 16:58
Obraz / Wizja św. Bernarda
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 16:51
Ołtarz boczny / Matki Boskiej Częstochowskiej
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 17:16
Ołtarz boczny / Świętego Krzyża
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 17:33
Ołtarz boczny / św. Barbary
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 17:36
Ołtarz boczny / św. Benedykta
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 17:37
Ołtarz boczny / św. Bernarda, half of the XVIII cent.
introduced: 18.02.2015 11:54 | last update: 18.02.2015 17:39

1 2 3 4 5 6 7