Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp)
Wysocki, (im. zak.:) T. (Cystersi)
introduced: 28.05.2016 16:01 | last update: 28.05.2016 16:01
Antoni Raczyński, (im. zak.:) Bartłomiej (Cystersi)
introduced: 28.05.2016 16:10 | last update: 28.05.2016 16:10