Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp)
rysunek, Część krużganków klasztornych w Lędzie, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Część malowidła na ścianie w starożytnej kaplicy Lędzkiego Kościoła, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Kościół po Cysterski w Lądzie, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Nagrobek Jana Wrzyńskiego (!) na krużgankach klasztornych w Lądzie, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek, Wnętrze kapitularza w Lędzie, around 1844 - 1846
introduced: 22.04.2014 19:06 | last update: 22.04.2014 19:06
rysunek architektoniczny, Opactwo cystersów, 1843 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19