Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Lelów (Wniebowzięcia NMP, św. Piotra i św. Pawła, św. Franciszka z Asyżu) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 27.06.2016 22:21

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1357 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lelów

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. częstochowski

Additional location information: gm. Lelów.

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1357 r.

Description:

Fund. Kazimierz III Wielki. Przy kościele działały bractwa: Różańcowe (od 1631 r.), MB Pocieszenia (1766-1782 r.), Lit. Aniołów Stróżów i św. Izydora Oracza. Zakonnicy pomagali proboszczom w pracy duszpasterskiej (EK, 10, 733).

1772 r.: czternastu zakonników, dwunastu kapłanów i 2 laików, prowincja polska, diec. krakowski, woj. krakowski, wezw. św. Franciszka z Asyżu (Tabele, s. 220, tab. 25 nr 4);

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcia NMP, św. Piotra i św. Pawła, św. Franciszka z Asyżu

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska =Provincia Polona

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1819 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.6835 19.6252 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Związek Jan, Lelów, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 732-733
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 220 nr 4
Links