Monastery:
Paulini, Leśniów (Nawiedzenie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 08:05

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1706 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
 • Restitution

  1936 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Leśniów

Current name(s): Żarki

Other name(s): niem. Zarki, ros. Жарки [pol. Żarki, ang. Zharki]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. śląskie, pow. myszkowski

Religious order

Name of the order: Paulini

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Pauli Primi Eremiate

Short Latin name: ZP; OSPPE

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kanonickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1706 r.

Description:

Zakonnicy przyszli na miejsce karmelitów bosych, którzy zostali sprowadzeni w 1703 r. Zaczęli spisywać doznane tutaj cuda i łaski oraz wota, w 1753 r. zbudowali dom dla pielgrzymów (EK, 10, 874).

1772 r.: ośmiu zakonników, sami kapłani, prow. polska, diec. krakowska, woj. krakowskie, wezw. Nawiedzenia NMP (Tabele, s. 272, tab. 55 nr 10);

1825 r.: trzech zakonników, sami kapłani, prow. polska, diec. krakowska, woj. krakowskie (Gach, Struktury, s. 443, tab. 56 nr 7);

1825 r.: pięciu zakonników, sami kapłani, prow. polska, diec. kielecko-krakowska, gub. lubelska (Gach, Struktury, s. 494, tab. 115 nr 8)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Nawiedzenie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska = Provincia Polona

Archbishopric: warszawskie

Diocese: krakowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1864 r.

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1936 r.
  • Description:

   Paulini z Jasnej Góry odkupili od diecezji częstochowskiej zespół klasztorny i przenieśli tutaj z Leśnej Podlaskiej nowicjat, który funkcjonuje do dziś (EK, 10, 874).

Map

Location: exact

Geolocation: 50.6316 19.3763 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Zbudniewek Janusz, Leśniów, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 873-874
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 272 nr 10
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 443 nr 7, s. 494 nr 8
Strony na temat miejscowości: