Monastery:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 09:02

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1756 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1845 r.
 • Restitution

  1926 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1939 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lida

Current name(s): Ліда [pol. Lida, Łida; ang. Lida]

Other name(s): lit. Lyda, ros. Лида [pol. Lida, ang. Lida]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] lidzki

Religious order

Name of the order: Pijarzy

Full Polish name of the congregation: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Full Latin name of the congregation: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Short Latin name: SchP; SP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1756 r.

Description:

Fundacja starosty lidzkiego I. Scipiona del Campo. Początkowo istniała rezydencja, następnie w 1759 r. przekształcono ją w kolegium pijarów (sprowadzeni z Werenowa), którzy utworzyli szkołę.

1772 r.: ośmiu zakonników, sami kapłani, prow. litewska, diec. wileńska, woj. wileńskie, wezw. Józef Kalasanty (Tabele, s. 274, tab. 56 nr 3);

1825 r.: siedmiu zakonników, pięciu kapłanów, dwóch dwóch kleryków, prow. litewska, diec. wileńska, gub. grodzieńska (Gach, Struktury, s. 444, tab. 57 nr 3);

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: kolegium

Church dedication: św. Józefa Kalasancjusza

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1845 r.
  • Description:

   Zakonnicy przenieśli się do Międzyrzecza Koreckiego (EK, 10, 1016).

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1939 r.
  • Description:

   W końcu 1939 r. władze radzieckie zmusiły zakonników do opuszczenia klasztoru. Dwóch zakonników zostało i pełniło posługę duszpasterską (Klemens Czabanowski w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, a Stanisław Rojek w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego) (EK, 10, 1016).

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1926 r.
  • Description:

   Pijarzy zorganizowali i prowadzili od 1927 r. szkołę powszechną, następnie Męską Szkołę Handlową (od 1929 r., od 1934 r. koedukacyjna), przekształconą w 1936 r. w 4-letnie Prywatne Męskie i Żeńskie Gimnazjum Kupieckie (EK, 10, 1016).

Map

Location: exact

Geolocation: 53.8938 25.3033 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Lida, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 1015-1017
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 274 nr 3
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 444 nr 3
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Szeder Laszlo
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lida-Monastery.JPG