Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza)
"Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
"Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
"Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
"Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
"Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
"Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"
introduced: 02.07.2014 14:51 | last update: 02.07.2014 14:51
Wizyta Klasztoru Xięży Pijarów Gubernii Grodzieńskiey, Powiatu i Dekanatu Lidzkiego z Roku 1818, 1819 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta szkół gubernij grodzieńskiej i obwodu białostockiego odbyta przez Michała Polińskiego r[oku] 1826 w miesiącu maju i czerwcu, 1826 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34

1 2 3 4 5 6 7