Mobilia

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza)
firanki, Firanki
introduced: 02.07.2014 16:57 | last update: 02.07.2014 16:57
forma, Forma do pieczenia opłatków
introduced: 02.07.2014 16:57 | last update: 02.07.2014 16:57
forma, Forma do pieczenia opłatków
introduced: 02.07.2014 16:58 | last update: 02.07.2014 16:58
grób, Grób wielkanocny z przyborem
introduced: 02.07.2014 16:58 | last update: 02.07.2014 16:58
humerał, Humerały
introduced: 02.07.2014 16:57 | last update: 02.07.2014 16:57
kanon, Kanony małe
introduced: 02.07.2014 16:58 | last update: 02.07.2014 16:58
kanon, Kanony ołtarzowe tablic
introduced: 02.07.2014 16:58 | last update: 02.07.2014 16:58
kanon, Kanony tablic większych
introduced: 02.07.2014 16:58 | last update: 02.07.2014 16:58
kapa, Kapa
introduced: 02.07.2014 16:57 | last update: 02.07.2014 16:57
kapa, Kapa
introduced: 02.07.2014 16:57 | last update: 02.07.2014 16:57

1 2 3 4 5 6 7 ... 26