Monastery:
Karmelici, Lipie (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 09:49 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1605 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1864 r. Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lipie

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. grójecki

Additional location information: gm. Błędów, klasztor nie istnieje

Religious order

Name of the order: Karmelici

Other accepted Polish names: karmelici trzewiczkowi

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Short Latin name: OCarm

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1605 r.

Description:

wg dokumentu cytowanego przez Rolę-Stężyckiego, fundatorem był Jan Lipski, dziedzic wsi i kollator miejscowej parafii Świętej Trójcy, który po niepowodzeniu fundacji franciszkanów udał się do Krakowa i uzyskał zgodę prowincjała, przebywającego w klasztorze karmelitów na Piasku na fundację, a ojców w tym klasztorze na udział w fundacji. Od razu w tym roku dokonał oficjalnej fundacji poprzez wpis do akt grodzkich czerskich, udział w fundacji. 20 VI 1605 r. bp płocki, Wacław Goślicki wyraził zgodę na fundację oraz "upoważnienia administrowania Sakramentów SS wtymże Kościele Lipskiem".

Po śmierci Jana jego wolę zakwestionował jego brat, Krzysztof Lipski, żądając oddania całej wsi i kościoła. Po interwencji ówczesnego prowincjała karmelitów, Wawrzyńca Lipskiego, u Nuncjusza Ap. i arcb. gnieźnieńskiego, Krzysztof Lipski w 1614 r. zgodził się uszanować wolę brata i przystapił do fundacji.

Późniey iednak xx Karmelici kontentuiąc się połową Wsi Lipia, dobrowolnie drugą połowę Wsi Lipia ustąpili Wmu Christoforowi Lipskiemu którą tenże znowu zapisał Zakonnym Pannom Świętey Brygitty, i tym sposobem stał się ich Fundatorem i w posessyą onę połowę odebrały. I tak Karmelici trzymali swoią a Panny Zakonne swoią połowę aż do Pruskiego Rządu, który to Rząd Pruski obydwie te części w swoią posessyą zabrał i szczupłą bardzo XX Karmelitów z ich części wyznaczył Kompetencyą, to iest: 95 Talarów.

XX Karmelici w dalszym czasie wymurowali dosyć obszerny Kościół strukturą arcywyborną wystawiony, wewnątrz ołtarzami lubo drewniannemi, ale rzeźbą iak naydoslonalszą wyrobionemi, ozdobiony. Także Ambona gustowna, także Konfessyonały, organy naypiękniejsze, naylepszą rezonacyą wydawaiące. Zakrystya także porządna i dosyć obszerna z szufladami do chowania bielizny Kościelney i Apparatów. Kościół XX Karmelitów iest pod Tytułem Tróycy Przenayświętszey.
Pamiątka zaś Poświęcenia czyli Konsekracyi Kościoła i Cmentarza Solenna obchodzi się w drugą niedzielę po Świątkach.
XX Karmelici drewniany przed tym Klasztor mieli, za ich staraniem wymurowali Klasztor i zaczęli go (mimedrate?) przed woynami w Roku 1793 i czwartym rozszerzać, ale woyny i rozruchy zatamowały dokończenia onegoż przybudowania, ...

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Historical region: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Przenajświętszego Sakramentu

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: płocka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 1864 r.
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   nareszcie odebranie Dóbr przez Rząd Pruski zatamowało zupełnie, mimo tego iednak przeistoczyli przystawienia owego część iedną na dzwonnicę i onę pokryli.
   Kościół i Klasztor potrzebuią (?) i Reparacyi, na tę reparacyę mieliby XX Karmelici Fundusz gdyby Przyświętny Rząd raczył im zwrócić (oblikurdowaną) kwotę za (Furaże) zaległe przyobiecane.
   (Intra clauentrum) znayduie się Dworzec, staynia spichlerz stodoła roku 1810 wystawiona, iako i dom o czterech izbach wystawiony. Także ogród kilkuset drzewkami zasadzony i naokoło oparkaniony (Rola-Stężycki)

  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data urzędowa kasaty: 1864 r.
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   nareszcie odebranie Dóbr przez Rząd Pruski zatamowało zupełnie, mimo tego iednak przeistoczyli przystawienia owego część iedną na dzwonnicę i onę pokryli.
   Kościół i Klasztor potrzebuią (?) i Reparacyi, na tę reparacyę mieliby XX Karmelici Fundusz gdyby Przyświętny Rząd raczył im zwrócić (oblikurdowaną) kwotę za (Furaże) zaległe przyobiecane.
   (Intra clauentrum) znayduie się Dworzec, staynia spichlerz stodoła roku 1810 wystawiona, iako i dom o czterech izbach wystawiony. Także ogród kilkuset drzewkami zasadzony i naokoło oparkaniony (Rola-Stężycki)

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.8241 20.7058 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Lipie, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 1104-1105
Strony na temat miejscowości: