Druki

powiązane z klasztorem
Karmelici, Lipie (Trójca Święta)
Illustrissimi et excellmi... Orationes habitae apud summum pontificem, imperatorem, reges, principes ac Venetam Rempublicam cum nomine … Sigismundi III... et Vladislai IV... publicas obiret legationes
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
Woyna domowa z Kozaki y Tatary, Moskwą potym Szwedami y z Węgry przez lat dwanaście tocząca siędotąd. Na czteri [!] podzielona xięgi... od... Nakładem Ierzego Forstera
introduced: 25.04.2014 23:09 | last update: 25.04.2014 23:09