Monastery:
Bazylianie, Lisianka dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 09:59 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1729 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1834 r.
Taken over from:
Expand all sections

Name

Main town / village: Lisianka

Current name(s): Лисянка [pol. Łysianka, ang. Lysyanka]

Other name(s): Lyssianka, Lyssa; niem. Lysjanka, ang. Lysianka, ros. Лысянка [pol. Łysianka, ang. Lysyanka]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] czerkaski, raj. [rej.] łysiański

Additional location information: osiedle typu miejskiego na Ukrainie

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1729 r.

Description:

fundator: ks. Jan Aleksander Jabłonowski, w miejscu "ruder" po zniszczonym na pocz. lat 70. 17 w. monasterze prawosławnym. Pierzy superior - o. Kuncewicz. Po  "jakimś czasie" wypędzeni przez nieunitów, "kilku latach" powrócili. Zniszczony podczas koliszczyzny 1772, znowu przejęty przez nieunitów, którzy w 1775 r. odstąpili go na mocy ugody bazylianom.

1772: brak [diecezja Kijów-Wilno, archidiakonat Kijów, dekanat Lisianka]

1825: 8 mnichów: 6 kapłanów, 2 kleryków, prowincja ruska, diecezja łucka un., gubernia kijowska (Gach, Struktury, s. 454, tab. 67/8)

Historical region: Ukraina

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. kijowska

Historical region: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Opieki NMP = Provincia Rutheniae

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: łucka unicka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1834 r.

Closure not through dissolution

Previously occupied by:

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.2588 30.8223 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 413
 • Rulikowski Edward, Lisianka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5: [Kutowa Wola - Malczyce], Warszawa, 1884, s. 308
Strony na temat miejscowości: