Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Lisianka (św. Józef) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 10:01 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1733 - 1785 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lisianka

Current name(s): Лисянка [pol. Łysianka, ang. Lysyanka]

Other name(s): Lyssianka, Lyssa; niem. Lysjanka, ang. Lysianka, ros. Лысянка [pol. Łysianka, ang. Lysyanka]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] czerkaski, raj. [rej.] łysiański

Additional location information: osiedle typu miejskiego na Ukrainie

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1733 - 1785 r.

Description:

fundacja:  1733-1785: Jabłonowskich, którzy te dobra nabyli w 1720 r., może istniał w 1768 r.;

1772 r:. trzech zakonników, sami kapłani. prowincja ruska św. Antoniego z Padwy, kustodia  międrzyrzecka, diec. łucka, woj. kijowskie (Tabele, s. 223, tab. 26/15); drewniany, wezwanie: Józef, Aleksander Bp, Kazimierz Królewicz, Jerzy M (Szady, s. 480)

1825 r.: czterech zakonników, sami kapłani, prowincja litewska, kustodia kamieniecko-godecka, diec. mohylewska, dekanat Zwinogródka, gubernia kijowska (Gach, Struktury, s. 413, tab. 28/11)

na pocz. 19 w. kościół parafialny pod zarządem franciszkanów, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (nie klasztorny!), początkowo z drewna, zniszczony 1792 r. podczas koliszczyzny, odbudowany z drewna; 1804 - gwardian Joachim Majewski. W 1819 r. niedawno fundowany przytułek dla 12 chorych, katolików i prawosławnych, nie wiadomo, czy obsługiwany przez franciszkanów. Murowany kościół parafialny wniesiony 1820, poświęcony 1826. Był tu cudowny obraz św. Antoniego Padewskiego

Historical region: Ukraina

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Józef

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. kijowska

Historical region: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuaniae

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.2569 30.8233 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Szady Bogumił, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, Lublin, 2010, s. 480
 • Rulikowski Edward, Lisianka, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5: [Kutowa Wola - Malczyce], Warszawa, 1884, s. 307
 • Bieńkowski Ludomir oprac. przy współudziale Elżbiety Janickiej-Olczakowej i Lidii Müllerowej, Tabele źródłowe nr 1-69. Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, [w:] Ludomir Bieńkowski, Jerzy Kłoczowski, Zygmunt Sułowski (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 223, nr 15
Strony na temat miejscowości: