Monastery:
Dominikanie, Liszków (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 10:09

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1694 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1796 r. Data faktycznej kasaty: 1819 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Liszków

Current name(s): Liškiava

Other name(s): Liszkawa, ros. Лишкява [pol. Liszkiawa, ang. Lishkyava]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Litwa (Republika Litewska ), aps. [okr.] olicki, raj. [rej.] orański

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1694 r.

Description:

Fundatorami byli Władysław Jerzy Kosiłło, wojski trocki i jego żona Krystyna z Giblów (EK, 10, 1166).

1772 r.: dwudziestu pięciu zakonników, piętnastu kapłanów, sześciu kleryków i czterech laików, prow. litewska św. Anioła Stóża, diec. wileńska, woj. trockie, wezw. Trójcy Przenajświętszej (Tabele, s. 207, tab. 17 nr 16);

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1796 r.
  • Date of actual dissolution: 1819 r.
  • Description:

   formalnie skasowany w 1796 r. przez władze pruskie, w rzeczywistości w 1819 r., na skutek braku zakonników

Map

Location: estimated

Geolocation: 54.0811 24.0549 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Liszków, Liškava, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 1166-1167
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 207 nr 16
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Wojsyl
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liskiava_1.JPG