Monastery:
Magdalenki, Lubań (św. Anna) not dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 10:23 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1320 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lubań

Other name(s): pol. Lubań Śląski, niem. Lauban, lit. Liubanis, ros. Любань [pol. Lubanʹ, ang. Lyuban']

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty (CSMM), ul. Wrocławska 17, 59-800, Lubań-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. lubański, tel.: 075/ 646 15 94, email: csmm@poczta.onet.pl

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Magdalenki

Full Polish name of the congregation: Zakon Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty

Full Latin name of the congregation: Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1320 r.

Description:

Fundator książę zięmbicki i jaworski Henryk I. (EK, 11, kol. 10)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Anna

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Map

Location: exact

Geolocation: 51.1215 15.2913 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Małysz Kazimiera, Lubań Śląski, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 10
  • Stefaniak Piotr, Wokół wznowienia rzymskokatolickiej parafii Świętej Trójcy w Lubaniu, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 45, 2012, 2, s. 421-427
Strona domowa:
Strony na temat miejscowości: