Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lubar
"Opisanie kościoła i Klasztoru" OO. Dominikanów w Lubarze "circa 1822 r."; "Regestr Imienny osób zakonnych klasztoru Lubarskiego XX. Dominikanów zakonu So Jacka Ruskiey Prowincyi. – circa 1822", 1822 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20