Monastery:
Kapucyni, Lubartów (św. Wawrzyńca) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 10:36 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1736 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1867 r.
 • Restitution

  1938 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lubartów

Other name(s): lit. Liubartuvas, ros. Любартув [pol. Lubartuw, ang. Lyubartuv]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. lubelskie, pow. lubartowski

Additional location information: gm. Lubartów

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: Odremontowany klasztor kapucynów wraz z kościołem prowadzi działalność duszpasterską

Religious order

Name of the order: Kapucyni

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Short Latin name: OFMCap

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1736 r.

Description:

Fundacja Mikołaja Krzynieckiego, skarbnika trembowelskiego; murowany kościół klasztorny powstał latach 1737-41 staraniem Pawła Karola Sanguszki, marszałka wielkiego koronnego (EK, 11, kol. 13);
 
1772 r.: szesnastu zakonników, dziesięciu kapłanów, sześciu laików, prow. polska św. Wojciecha i Stanisława Biskupów i Męczenników, diec. krakowska, woj. lubelskie, wezw. św. Wawrzyńca (Tabele, s. 252, tab. 39 nr 5);
1825 r.: dziesięciu zakonników, sześciu kapłanów, czterech braci, prow. polska, diec. lubleska, woj. lubelskie (Gach, Struktury, s. 426, tab. 38 nr 2);
1864 r.: czternastu zakonników, ośmiu kapłanów, sześciu braci, prow. polska, diec. lubleska, woj. lubelskie (Gach, Struktury, s. 485, tab. 101 nr 3);

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Wawrzyńca

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów i Męczenników = Provincia Polona Sanctorum Adelberti et Stanislai Episcoporum et Martyrum

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Date of actual dissolution: 1867 r.
  • Description:

   W 1867 r. przywieziono do Nowego Miasta [do klasztoru kapucynów] zakonników ze skasowanego klasztoru w Lubartowie (http://www.klasztor.honorat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=157)

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1938 r.
  • Miejsce: Lubartów
  • Description:

   Po restytucji kapucyni wrócili do  klasztoru i kościoła zajmowanego przez nich przed kasatą (EK, 11, kol. 13) 

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.4598 22.6094 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 252 nr 5
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 426 nr 2, s. 485 nr 3
 • Wrzeszcz Maria, Lubartów, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 13
Strony na temat miejscowości: