Monastery:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 11:09

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1165 - 1175 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 21.11.1810 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lubiąż

Other name(s): niem. Leubus

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. wołowski

Religious order

Name of the order: Cystersi

Full Polish name of the congregation: Zakon Cystersów

Full Latin name of the congregation: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Short Latin name: OCist

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1165 - 1175 r.

Description:

- jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku.

1772 r.: sześćdziesięciu pięciu zakonników, prow. śląska, diec. wrocławska, woj. Śląsk Pruski, wezw. Wniebowzięcia NMP (Tabele, s. 206, tab. 16 nr 5);

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska = Provincia Silesiae

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 21.11.1810 r.
  • Description:

   - w momencie kasacji konwent liczył, bez opata, czterdziestu siedmiu braci, dwóch kleryków i dwóch konwersów. Dobra klasztorne składały się z pięćdziesięciu dziewięciu wsi i trzydziestu dwóch folwarków, kilku manufaktur i cegielni.- po 1817 r. zabudowania gospodarcze klasztoru zamieniono na stadninę, szkołę i mieszkania dla urzędników. - w 1830 r. utworzenie zakładu dla obłąkanych, - kościół św. Jakuba przekazano w 1837 r. gminie protestanckiej, która użytkowała go do 1945 r. - w l. 1898-1899, 1906-1907, 1909-1910 przeprowadzono renowacje zabytkowych budowli a w l. 1934-1937 gruntowną odnowę, - W 1951 r. kompleks klasztorny został przekazany "Domowi Książki", który urządził w nim wielką składnicę książek. Część budynków gospodarczych rozebrano w 1956 r., a w pozostałych urządzono mieszkania, - od roku 1989 opiekę nad obiektem sprawuje Fundacja Lubiąż,

Map

Location: exact

Geolocation: 51.2615 16.4690 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Kozieł Andrzej (red.), Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3253, Historia Sztuki, 30), Wrocław, 2010, ss. 659
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 206 nr 5
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości:

Foto

autor: Piotr J.
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lubiaz_wykadrowane.jpg