Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
"Aktenstücke betreffend Kloster Leubus, besonders Visitation", 1652 - 1747 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Albrecht z Koldic, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego, stwierdza, że Hannus Schindel, Hannus von Profen, Paszek Redel i Fryderyk Czeteras zapośredniczyli układ między Marcinem, opatem lubiąskim, a Hannusem von Reden o dobra Jerzmanowa (Herrmansdorf) i Henrykowice (Heinrichsdorf), w okr. jaworskim, 15.10.1437 r.
introduced: 31.05.2016 08:37 | last update: 31.05.2016 08:37
Andrzej, opat klasztoru w Lubiążu, poleca Marcinowi, opatowi w Alt – Zelle, (Veteris Celle), w diecezji miśnieńskiej, aby przekazał klasztorowi lubiąskiemu w ciągu 30 dni zebrane środki na obchody Jubileuszu, 12.05.1500 r.
introduced: 31.05.2016 15:48 | last update: 31.05.2016 15:48
"Ansprachen bei der Wahl der Äbte Balthasar und Ludwig", 1692 - 1696 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Antiphonarium, XIII century
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Antiphonarium cisterciense, around 1205
introduced: 19.03.2015 09:39 | last update: 21.07.2015 14:41
Antiphonarium Cisterciense, 1280 - 1290 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Antiphonarium cum Hymnis pro festis Corporis Christi et Visitationis Beatae Mariae Virginis, 1590 r.
introduced: 19.03.2015 09:39 | last update: 21.07.2015 14:41
Antiphonarium de tempore et de sanctis per annum, around 1295
introduced: 19.03.2015 09:39 | last update: 21.07.2015 14:41
Apeczko, scholastyk i oficjał wrocławski, stwierdza, że Jan, opat klasztoru w Lubiążu, zawarł ugodę z Zofią, wdową po Brunonie, wójcie w Leśnicy (Lesna), w wynku której klasztor otrzymał grzywnę rocznego czynszu i 2 kamienie łoju z dwóch jatek położonych po drugiej stronie Odry (Odra) i kościoła w Leśnicy, 26.09.1343 r.
introduced: 24.04.2014 09:18 | last update: 24.04.2014 09:18

1 2 3 4 5 6 7 ... 70