Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
Otto, (im. zak.:) Gabriel (Cystersi)
introduced: 15.05.2015 23:24 | last update: 15.05.2015 23:24
Otto, (im. zak.:) Gabriel (Cystersi)
introduced: 25.10.2015 01:18 | last update: 25.10.2015 01:18
Abundus Fechner, (im. zak.:) o. Anton (Cystersi)
introduced: 23.11.2014 20:47 | last update: 23.11.2014 20:47
Aloysius Scharte, (im. zak.:) Joseph (Cystersi)
introduced: 24.09.2015 23:43 | last update: 26.09.2015 14:26
Ambrosius Steiner, (im. zak.:) Joseph (Cystersi)
introduced: 26.09.2015 21:13 | last update: 26.09.2015 21:13
Andreas Proske, (im. zak.:) o. Christianus (Cystersi)
introduced: 04.03.2015 23:10 | last update: 04.03.2015 23:10
Anton Reichstein, (im. zak.:) o. Innocentius (Cystersi)
introduced: 04.03.2015 23:22 | last update: 04.03.2015 23:22
Augustin Kinscher, (im. zak.:) o. Ignatz (Cystersi)
introduced: 30.11.2014 15:48 | last update: 30.11.2014 15:48
Balthasar Friede, (im. zak.:) o. Karl (Cystersi)
introduced: 23.11.2014 22:05 | last update: 23.11.2014 22:05
Bartholomaeus Freisler, (im. zak.:) o. Joseph (Cystersi)
introduced: 23.11.2014 21:35 | last update: 23.11.2014 21:35

1 2 3 4 5