Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP)
plan, Klosterkirche Leubus. Lageplan des Chor- und Beichtgestühl, 1943 r.
introduced: 01.08.2015 16:11 | last update: 01.08.2015 16:11
plan, Lubiąż plan sytuacyjny zespołu klasztornego pocysterskiego (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1956), 2005 r.
introduced: 09.04.2015 14:54 | last update: 09.04.2015 14:54
plan, Metoda geometryczna w rozplanowaniu średniowiecznych kościołów
introduced: 01.08.2015 16:10 | last update: 01.08.2015 16:10
plan, Romański kościół w Lubiążu
introduced: 01.08.2015 16:10 | last update: 01.08.2015 16:10
plan, Świdnica. Plan dawnego pałacu opatów lubiąskich (wg A. Wilka, 1994), around 2005
introduced: 02.06.2016 13:11 | last update: 02.06.2016 13:11
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), Tymowa, Tymowa, kościół MB Bolesnej, kościół filialny, rysunek, Cathol. Capell u: l. Kirch, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 17.03.2015 12:12
rysunek, Closter Leubus, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:07 | last update: 19.10.2014 10:07
rysunek, Closter Leubus von aussen an zu Sehen, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:07 | last update: 19.10.2014 10:07
rysunek, Closter Leubus von der hintern Seite an zu Sehen, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:07 | last update: 19.10.2014 10:07
rysunek, Kirchen zu Stadtel Leubus, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:07 | last update: 19.10.2014 10:07

1 2 3 4