Monastery:
Pijarzy, Lubieszów (Nowy Dolsk) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 04.07.2016 11:19

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1686 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1854 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lubieszów (Nowy Dolsk)

Current name(s): Любешів [pol. Lubesziw, ang. Lyubeshiv]

Other name(s): Nowy Dolsk, niem. Ljubeschiw, ang. Ljubeschiw, lit. Liubešivas, ros. Любешов [pol. Lubieszow, ang. Lyubeshov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] wołyński, raj. [rej.] lubieszowski

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?:

Religious order

Name of the order: Pijarzy

Full Polish name of the congregation: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Full Latin name of the congregation: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

Short Latin name: SchP; SP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1686 r.

Description:

Data fundacji za EK; fundator J. K. Podolski wraz z żoną Anną z Chodorkowskich; przy klasztorze utworzono nowicjat i szkołę z bogata biblioteka i orkiestra (do 1813 r.); zakonnikom powierzono prowadzenie równocześnie erygowanej parafii; na miejscu pierwotnych, drewnianych budowli wzniesiono murowane - w 1699 r. klasztor, a w latach 1733-62 barokowy, 3-nawowy kościół z 2-ma kaplicami (zapewne wg. projektu P. Giżyckiego), konsekrowany w 1786 r. pod wezwaniem sw. Jana Ewangelisty przez pomocniczego biskupa łuckiego J. Chryzostoma Kaczkowskiego (EK, 11, kol. 48)

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1854 r.
  • Description:

   Wg EK kasata nastąpiła w 1834 r., kiedy to władze carskie zamknęły klasztor i szkołę, kościół przekazały duchowieństwu diecezjalnemu; po I wojnie światowej pijarzy wrócili do Lubieszowa, objęli parafię, założyli nowicjat i dobudowali kościół, po II wojnie światowej musieli opuścić placówkę (EK, 11, kol. 49)

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.7630 25.4991 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Lubieszów, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11: Lu An-"Maryawita", Lublin, 2006, kol. 48-49
Strony na temat miejscowości: