Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Lubieszów (Nowy Dolsk)
"Kronika Kollegium Lubieszowskiego XX Pijarów przez x Antoniego Moszyńskiego", XIX century
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku, 1796 r.
introduced: 31.03.2014 12:29 | last update: 31.03.2014 12:29