Architektura

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Lubieszów (Nowy Dolsk)
Lubieszów (Nowy Dolsk), kościół klasztorny, 1733 - 1762 r.
introduced: 08.02.2015 21:19 | last update: 08.02.2015 21:19
Lubieszów (Nowy Dolsk), szkoła, 1745 - 1762 r.
introduced: 26.08.2015 17:32 | last update: 26.08.2015 17:32