Monastery:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 21.02.2017 01:45 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation

  1076 r.
 • Closure / abandonment

  ending of the XI cent.
 • Restitution

  1136 - 1137 r.
 • Restitution

  01.01.1924 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1940 r.
 • Restitution

  1945 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 31.03.1833 r. Data faktycznej kasaty: 10.11.1836 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lubiń

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • klasztor benedyktynów (opactwo benedyktynów), Dom Gości-Klasztor Benedyktynów, ul. Mickiewicz 6, 64-010 Lubiń, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. kościański, tel.: 65 51 77 222, email: benedyktyni@benedyktyni.net

Additional location information: gmina Krzywiń

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: dobry

Religious order

Name of the order: Benedyktyni

Other accepted Polish names: czarni mnisi

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Benedykta; Mnisi Reguły św. Benedykta

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation: 1076 r.

Type of foundation: królewska/książęca

Description:

fundacja pierwsza upadła, druga, 1137-1138 (wg innych ok. 1113) mieszana: księcia Bolesława Krzywoustego i Awdańców

Country: Polska Piastowska

Historical region: Wielkopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: poznańska

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: Nawiedzenie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Historical region: Wielkopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: poznańska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk Wilhelm III: tajny rozkaz gabinetowy z 9.08.1816 (Gabinetsordere v. 9. August 1816)
   • Państwo/Prusy/król Fryderyk Wilhelm III: rozkaz gabinetowy z 31.03.1833 (Gabinetsordere v. 31 März 1833)
  • Data urzędowa kasaty: 31.03.1833 r.
  • Date of actual dissolution: 10.11.1836 r.
  • Description:

   "Kościół klasztorny stał się nowym kościołem parafialnym parafii w Lubiniu, zarządzanym przez księży diecezjalnych, a dotychczasowy kościół parafialny św. Leonarda został przejęty przez ewangelików" - https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_(powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski)

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Niemcy/II wojna światowa
  • Date of actual dissolution: 1940 r.
  • Description:

   "1940 w klasztorze urządzono obóz internowania dla 101 księży i zakonników z Wielkopolski, 46 z nich zostało następnie wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie duża część księży zginęła. W latach 1941-1944 istniał tu dom starców dla Polaków, a następnie ośrodek szkoleniowy Hitlerjugend" - https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_(powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski).

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 01.01.1924 r.
  • Miejsce: zabudowania poklasztorne
  • Description:

   o. Klemens Dąbrowski i o. Jozafat Ostrowski przybyli do Lubinia już w 1923 r. Klasztor erygował opat E. Vykoukal; benedyktyni objęli parafię

Restytucje 1773-1914
  • Date: 1945 r.
  • Miejsce: zabudowania poklasztorne
  • Description:

   po wyzwoleniu Lubinia, które miało miejsce 24.01.1945

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: ending of the XI cent.
  • Description:

   po wygnaniu fundatora w 1079 r.

Restytucja / powrót:
  • Data: 1136 - 1137 r.
  • Miejsce: opuszczony kościół klasztorny

Map

Location: exact

Geolocation: 51.9664 16.9010 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Urban Jacek, Kasata Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, „Zeszyty Lubińskie”, 1, 1991, s. 48-56
 • Urban Jacek, Nowe źródło do dziejów kasaty opactwa benedyktynów w Lubiniu, „Zeszyty Lubińskie”, 7, 1999, s. 25-32
 • Urban Jacek, Rok 1836 - kasata opactwa benedyktynów w Lubiniu, „Życie i Myśl”, t. 4: 1351-1365, 1986, 11/12, s. 140-144
 • Pukianiec Mikołaj, Kasata klasztoru w Lubiniu, „Ecclesiae. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 5, 2010, s. 83-98
 • Derwich Marek, Les deux fondations de l'abbaye à Lubiń dans le cadre de l'implantation du monachisme bénédictin en Pologne (moitié du XIe - fin du XIIe siècle), „Le Moyen Âge”, 108, 2000, 1, s. -24
 • Derwich Marek, Fundacja lubińska na tle rozwoju monastycyzmu benedyktyńskiego w Polsce (XI-XII wieku), [w:] Zofia Kurnatowska (red.), Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia. Materiały z IV Sesji Lubińskiej z okazji 850-lecia konsekracji ołtarza NMP 14-15 października 1995 r., (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Archeologicznej, 16), Poznań, 1996, s. 12-23
Strona domowa:
Strony na temat miejscowości: