Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP)
Klasztory Spis 1817-25, 04.03.1818 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 05.03.2017 23:14
Klasztory Spis 1817-25, 27.07.1818 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 18.12.1824 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Klasztory Spis 1817-25, 13.01.1825 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Pismo przewodnie z protokołami odbytych lustracji przeprowadzonych w klasztorach: benedyktynów w Lubiniu, franciszkanów w Śremie, klarysek w Śremie, Lustracya – Klasztor XX Benedyktynów w Lubiniu 3 marca 1818, 03.03.1818 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 14.03.2017 11:59
Klasztory Spis 1817–25, Pismo informujące o przesłaniu lustracji klasztoru w Lubiniu wraz z aneksami, 20.05.1817 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 05.03.2017 23:26