Druki

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP)
Polonus iure politus mores patrios ad leges conformans. Authore Petro Mieszkowski […]
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Postilla Catholica tho iesth / Kazania na kożdą Niedzielę / y na kożde święto przez cały Rok / według wykładu [...] Kościoła swiętego powszechnego [...] przez... Jakuba Wuyka [...]. , Cz. 2 , [...] Od Troyce Swiętey aż do Adwentu. 
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Postilla Catholica tho iesth / Kazania na kożdą Niedzielę / y na kożde święto przez cały Rok / według wykładu [...] Kościoła swiętego powszechnego [...] przez [...] Jakuba Wuyka [...]. , Cz. 1 , [...] Od Adwentu aż do świetey Troyce. 
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Postilla super Epistolas et Evangelia
introduced: 12.02.2016 11:04 | last update: 12.02.2016 11:04
Pro fide Christiana cum Turca disputationis habitae et mysterio sanctae Trinitatis in Alchorano invento, nunc primum in Latinum sermonem uerso, brevis descriptio. Authore [...] Barptholomaeo Georgieviits 
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Reguła Świętego Oyca Benedykta z łacińskiego na polski ięzyk [...] przełożona [przez] (X. Stanisława Szczygielskiego) [...] 
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Romanorum imperatorum effigies. Elogijs ex diversis scriptoribus, per Thomam Treterum [...] collectis, illustratae. Opera et studio Jo[annis] Bap[tis]tae de Cavallerijs aeneis tabulis incisae. , Cavaleriis Ioannes Baptista de 
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Rozmowy filozoficzne o trzęsieniu ziemi, piorunach [...] przełożone przez J. Z. Z. S. B. [krypt., nazw. Zajączkowski Jakub] [...].
introduced: 14.01.2015 17:10 | last update: 14.01.2015 17:10
Scieszka poboznego chrzescianina, z włoskich scriptow kapłana iednego Societatis Iesu przekładania X. Stanisława Grochowskiego, powtore wydana y na wielu mieyscach poprawiona […]
introduced: 14.01.2015 17:09 | last update: 14.01.2015 17:09
Sermones de tempore et de sanctis et de diversis
introduced: 12.02.2016 11:04 | last update: 12.02.2016 11:04

1 2 3 4 5 6